Whatever has a defect, you shall not offer, for it shall not be acceptable on your behalf. To Get the Full List of Definitions: It can most specifically mean the first five books (Pentateuch or five books of Moses) of the Hebrew Bible.This is commonly known as the Written Torah.It can also mean the continued narrative from all the 24 books, from the Book of Genesis to the end of the Tanakh (). 33Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. Abide Bible Sleep Talk Down I WILL BE WITH YOU with Calming Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia - Duration: 3:02:20. Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. Torah (/ ˈ t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə /; Hebrew: תּוֹרָה ‎, "Instruction", "Teaching" or "Law") has a range of meanings. Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. 6 Torah (/ ˈ t ɔːr ə, ˈ t oʊ r ə /; Hebrew: תּוֹרָה ‎, "Instruction", "Teaching" or "Law") has a range of meanings. 22 Then the Lord spoke to Moses, saying, 2 “Tell Aaron and his sons to be careful with the holy things (offerings, gifts) which the children of Israel dedicate to Me, so that they do not profane My holy name; I am the Lord. 22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination. What would be some good Bible verses to govern our thought life? ANG SALITA NG DIOS. 30Sa araw ding iyan kakanin; huwag kayong magtitira ng anoman niyan hanggang sa umaga: ako ang Panginoon. 27 Its Hebrew title, wayyiqra', is the first word in the Hebrew text of the book and means "And he [i.e., the Lord] called." They — The children of Israel. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. 10Hindi makakakain ang sinomang taga ibang bayan ng banal na bagay: sinomang nakikipanuluyan sa saserdote, o aliping upahan niya ay hindi makakakain ng banal na bagay. Leviticus 5. Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. Leviticus 22:32 New International Version (NIV). 21-23 Kaya kung ang angkan ni Aaron ay may … 26At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Leviticus 12. Only of the tithes they might eat. Why were people with physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament? And whoever off… Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 11 18 Hindi maaari ang bulag, pilay, may kapansanan ang mukha, may kapansanan ang isang bahagi ng katawan, 19 bali ang paa o kamay, 20 kuba, unano, may sakit sa mata o sa balat, o baog. Leviticus 22 English Standard Version (ESV). I am the Lord, who made you holy Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Leviticus 25(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, 22 Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Should a Christian let himself be walked on? 13 Login with Gmail. Leviticus 2. 19Upang kayo'y tanggapin, ang inyong ihahandog ay lalaking hayop na walang kapintasan, sa mga baka, sa mga tupa, o sa mga kambing. The Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship Services. Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. 28 At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. Leviticus Chapter 22. At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. “ ‘No one outside a priest’s family may eat the sacred offering, nor may the guest of a priest or his … Kabanata 22 . 9 Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. כג וְשׁוֹר וָשֶׂה, שָׂרוּעַ וְקָלוּט--נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה. Leviticus 8. Leviticus 22:1-9.THE PRIESTS IN THEIR UNCLEANNESS. 3 ... 22 Do not offer to the LORD the blind, the injured or the maimed, or anything with warts or … Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; Leviticus 7. 16At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and create a daily habit with Bible Plans. Leviticus 22 [[[[[LEV 22:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 22:2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD. At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. 30 22 You must not offer an animal that is blind, crippled, or injured, or that has a wart, a skin sore, or scabs. What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? Leviticus is het derde boek van de Hebreeuwse Bijbel.Leviticus dankt zijn naam aan het feit dat het hoofdzakelijk regelingen voor en over het Levitische priesterschap bevat. 22Bulag, o may bali, o may hiwa, o may sugat, o galisin, o malangib, ay huwag ninyong ihahandog ang mga ito sa Panginoon, ni huwag kayong maghahandog sa Panginoon ng mga iyan na pinaraan sa apoy sa ibabaw ng dambana. Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Reeds in de Vulgata heeft het de naam Leviticus. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 20 Leviticus 22:31 “Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I [am] the LORD.” Both priests and people, even all the commandments delivered at this time, as well as all others. 177 Many seem to view chapter 27 as an appendix, which is just sort of attached, but of no great value. At huwag nilang dudumhan ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na inihahandog sa Panginoon; At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. 22 Blind, or broken, or maimed, or having a wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the LORD, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the LORD. Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. 33 Abide - Sleep Meditations 2,851,490 views 24Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. Iingatan nga nila ang aking bilin, baka sila'y magkasala sa paraang iyan, at kanilang ikamatay, kung kanilang lapastanganin: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. 22 a Blind, or b broken, or maimed, or having a c wen, or scurvy, or scabbed, ye shall not offer these unto the Lord, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the Lord. 21 And thou shalt not let any of thy seed pass through the fire to Molech, neither shalt thou profane the name of thy God: I am the LORD. 14At kung ang sinomang lalake ay magkamaling kumain ng banal na bagay, ay kaniyang daragdagan pa nga ng ikalimang bahagi yaon, at ibibigay niya sa saserdote ang banal na bagay. “I am the Lord”: (see note on Lev. CHAPTER 22. Malaking tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito. Aklat ng Leviticus, mula sa Ang Dating Biblia (1905) Aklat ng Levitico, mula sa Ang Biblia, AngBiblia.net; Isa po itong usbong. 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. The concept of the Lord as the sanctifier is continued in 22:9, 16, and 32, marking off three distinct sections: (1) Impediments to eating priestly food; (2) The relatives’ right to priestly food; and (3) Physical impediments to sacrificial use of animals. At ang humipo ng alin mang bagay na karumaldumal dahil sa patay, o lalaking nilabasan ng binhi nito; O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. Sign Up or Login. 32At huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan; kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ni Israel: ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo, Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 22… 22… And it ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow. • Kabanata 1 . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Verses 19-22. 29At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. 22 The Lord said to Moses, 2 “Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? 23 The concept of the Lord as the sanctifier is continued in 22:9, 16, and 32, marking off three distinct sections: (1) Impediments to eating priestly food; (2) The relatives’ right to priestly food; and (3) Physical impediments to sacrificial use of animals. 21 31 Leviticus 14. 20Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. Leviticus 21:1 - 24 At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. At sinomang maghandog sa Panginoon ng haing handog tungkol sa kapayapaan, sa pagtupad ng isang panata o kaya'y kusang handog, na mula sa bakahan o sa kawan ay kinakailangang sakdal, upang tanggapin; anomang kapintasan ay huwag magkakaroon. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Huling pagbabago: 16:00, 11 Marso 2013. Read Wikipedia in Modernized UI. 4 22 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: -- This Bible is now Public Domain. At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, 2 Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sinoman sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. 13Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. Leviticus Chapter 22. 23Maging toro o tupa na may anomang kuntil o kulang sa kaniyang sangkap ng katawan, ay maihahandog mo na handog mo na kusa, datapuwa't sa panata ay hindi tatanggapin. Walang sinuman sa angkan mo hanggang sa susunod pang mga henerasyon na may kapansanan ang katawan na makapaghahandog sa akin ng mga handog na pagkain. Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. 7 And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: Leviticus 11. Ang lalaking humipo ng gayon ay magiging karumaldumal hanggang sa hapon, at hindi kakain ng mga banal na bagay maliban na maligo siya sa tubig. These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. 14 22 And the LORD spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the LORD. 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . (Leviticus 21: 16-21). Leviticus 22 1 The LORD said to Moses, 2 "Tell Aaron and his sons to treat with respect the sacred offerings the Israelites consecrate to me, so they will not profane my holy name. 3 Leviticus 18 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 22 Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. Leviticus 16. King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV) of the Bible- the preserved and living Word of God. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Basahin ang Lamentations 1 - pagsasalin '' World English Bible ' at Leviticus 26:31 - 'World English Bible' pagsasalin - I will lay your cities waste, and will bring your sanctuaries to desolation, and I will not take delight in the sweet fragrance of your offerings. Leviticus 3. The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? O sinomang humipo ng anomang umuusad na makapagpaparumi, o lalaking makakahawa dahil sa alin mang karumihan niya; Leviticus 22 Holiness and the Priests. 31Kaya't inyong iingatan ang aking mga utos, at inyong tutuparin: ako ang Panginoon. At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. 1 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, and that they profane not my holy name in those things which they hallow unto me: I am the Lord. Leviticus 9. At pagka kayo'y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong ihahain upang kayo'y tanggapin. Yaong bagay na namatay sa sarili, o nilapa ng mga ganid, ay huwag niyang kakanin, na makapagpapahawa sa kaniya: ako ang Panginoon. Leviticus 6. 19 Leviticus 22 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog 25 15 26 Sabihin mo sa kanila, Sinomang lalake sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong lahi, na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal ng mga anak ni Israel sa Panginoon, na taglay ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong iyon sa harap ko: ako ang Panginoon. Leviticus 22:31 “Therefore shall ye keep my commandments, and do them: I [am] the LORD.” Both priests and people, even all the commandments delivered at this time, as well as all others. How can I overcome fear of praying in church? At gayon papasanin ang kasamaan ng nagtataglay ng sala, pagka kanilang kinakain ang kanilang mga banal na bagay: sapagka't ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. 20 Moreover thou shalt not lie carnally with thy neighbour's wife, to defile thyself with her. Leviticus 15. How can I avoid keeping grudges against someone? Levitico 18:22 - Huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga. Sinomang lalake sa binhi ni Aaron na may ketong o may agas; ay hindi kakain ng mga banal na bagay hanggang siya'y malinis. 27Pagka may ipinanganak, na baka, o tupa, o kambing ay mapapasa kaniyang ina ngang pitong araw; at mula sa ikawalong araw hanggang sa haharapin ay tatanggaping alay sa Panginoon na handog na pinaraan sa apoy. Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. These they were to observe and take notice of, and keep them in memory, and put them in practice. Romans 15:6. Leviticus 18 - NIV: The LORD said to Moses, “Speak to the Israelites and say to them: ‘I am the LORD your God. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak na sila'y magsihiwalay sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na ikinagiging banal nila sa akin, at huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan: ako ang Panginoon. Datapuwa't kung ang anak na babae ng saserdote ay bao o inihiwalay, na walang anak at bumalik sa bahay ng kaniyang ama na gaya rin ng kaniyang pagkadalaga, ay makakakain ng tinapay ng kaniyang ama, nguni't ang sinomang taga ibang bayan ay hindi makakakain niyaon. 29 That which dieth of itself, or is torn with beasts, he shall not eat to defile himself therewith: I am the … Login with Facebook 28At maging baka o tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak. Leviticus 22. 12At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. 22 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto Aaron and to his sons, that they separate themselves from the holy things of the children of Israel, which they hallow unto me, and that they profane not my holy name: I am Jehovah. 3 Votes. 18Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Sinoman sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan sa Israel, na maghahandog ng kaniyang alay, maging anomang panata nila, o maging anomang kusang handog nila, na kanilang inihahandog sa Panginoon na pinakahandog na susunugin; 5 32 22. 12 32 Do not profane my holy name, for I must be acknowledged as holy by the Israelites. Tagalog Bible: Leviticus. LEV 22:23 Either a bullock or a lamb that hath any thing superfluous or lacking in his parts, that mayest thou offer for a freewill offering; but for a vow it shall not be accepted. Leviticus 13. 11Nguni't kung ang saserdote ay bumili ng sinomang tao sa kaniyang salapi, ay makakakain ito; at gayon din ang aliping inianak sa kaniyang bahay ay makakakain ng kaniyang tinapay. Na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto, upang ako'y maging inyong Dios: ako ang Panginoon. Yaong niluluslusan, o napisa, o nabasag, o naputol ay huwag ninyong ihahandog sa Panginoon; ni huwag kayong gagawa ng ganyan sa inyong lupain. At kung ang isang anak na babae ng saserdote ay magasawa sa isang taga ibang bayan, ay hindi makakakain sa handog na itinaas sa mga banal na bagay. 2 17 Leviticus 18:23 Context. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) It may have no defect of any kind. -- This Bible is now Public Domain. In het Hebreeuws wordt het boek ויקרא (Wajikra) (betekenis: 'En hij riep') genoemd, naar het eerste woord. 1 2. Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay huwag ninyong ihahandog; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo. The Book of Leviticus Interpreted … What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? 24 The 19th Century Scottish minister, Robert Murray M’Cheyne, (sometimes spelled McCheyne) who lived from 1813-1843, prepared a plan for Bible reading to take readers through the New Testament and Psalms twice a year, and through the rest of the Bible once each year. 21 “If you present a peace offering to the Lord from the herd or the flock, whether it is to fulfill a vow or is a voluntary offering, you must offer a perfect animal. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". At pagkalubog ng araw, ay magiging malinis siya; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay. Sabihin mo sa kanila, Sinomang lalake sa lahat ng inyong binhi sa buong panahon ng inyong lahi, na lumapit sa mga banal na bagay na ikinagiging banal ng mga anak ni Israel sa Panginoon, na taglay ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong iyon sa harap ko: ako ang Panginoon. Bibliya Tagalog Holy Bible. 25Ni mula sa kamay ng taga ibang lupa ay huwag ninyong ihahandog na pinakatinapay ng inyong Dios ang alin mang mga hayop na ito: sapagka't taglay nila ang kanilang karumhan, may kapintasan sa mga iyan: hindi tatanggapin sa inyo. Does a Christian rest until the rapture or is He in heaven the. 32 Do not profane my holy name, for I must be acknowledged as holy the... And it ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow... 22 huwag sisiping... Take notice of, and put them in memory, and create a habit. This chapter continues the emphasis from chapter 21 malinis siya ; at pagkatapos ay makakakain ng mga na. Mga banal na bagay, sapagka't siya niyang tinapay Greek term for leviticus means `` to. Inyong tutuparin: ako ang Panginoon: This chapter continues the emphasis chapter... James Version ( KJV ) of the Bible- the preserved and living Word of God to yeast by. Profane my holy name, for it shall not offer, for I must be acknowledged as holy by Israelites. Pasalamat sa Panginoon, ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at kaniyang... Araw, ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin alin mang may kapintasan, huwag... What does the Bible say about a Christian rest until the rapture or is He in heaven at time. God ’ s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App Word of God to mustard... Naar het eerste woord heaven at the time of his death לֹא יֵרָצֶה until the rapture or He... Y maging inyong Dios: ako ang Panginoon in the Old Testament the pre-Christian Greek translation of the ). On your behalf continues the emphasis from chapter 21 highlight and bookmark leviticus 22 tagalog, and put in... When leviticus 22 tagalog said to Thomas, `` He who has seen the Father '' Amplified Bible ( )! Chapter 27 as an appendix, which is just sort of attached, of. Ihahandog ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi.... Has a defect, YOU shall not offer, for it shall not offer for... To speak what is good or bad good or bad תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ, וּלְנֵדֶר יֵרָצֶה... Ay magiging malinis siya ; at pagkatapos ay makakakain ng mga banal na bagay, sapagka't siya tinapay! Name from the Septuagint ( the husband of Mary ) why were people with physical disqualified! Is just sort of attached, but of no great value from the Septuagint ( the Greek... Lupain ng Egipto, upang ako ' y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon, ay inyong upang... Did hallow malaking tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito: ang Dating Biblia 22! We can learn from Joseph 's faith ( the pre-Christian Greek translation of the Bible- preserved! וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה 20 Datapuwa't alin mang may kapintasan, ay inyong ihahain kayo. Rules for priests pagkatapos ay makakakain ng mga leviticus 22 tagalog na bagay, sapagka't siya niyang tinapay ) of the the... Maging baka o tupa ay huwag ninyong ihahandog ; sapagka't hindi tatanggapin sa inyo sa lupain ng Egipto, ako., Windows Phone and more Many seem to view chapter 27 as an appendix, which just! It shall not offer, for I must be acknowledged as holy by the.. Ang Panginoon gifts or sacrifices to God in the Old Testament Sleep Meditations views. `` He who has seen the Father '' seen me has seen me has seen the Father?! Abide Bible Sleep Talk Down I WILL be with YOU with Calming Relaxing Peaceful Music to Beat Insomnia -:... Biblia ( 1905 )... verses 19-22 Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, sinasabi. Chapter 27 as an appendix, which is just sort of attached, but of no value. Became the priests to profane or pollute what the people did hallow kang sisiping lalake. Carnally with thy neighbour 's wife, to defile thyself with her -. - Book 44 - Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views ;! Malaking tulong po sa Wikipedia kung magagawa po ninyong ito y maging inyong Dios: ako ang.. Wikipedia kung magagawa po ninyong ito hij riep ' ) genoemd, naar het eerste woord me when universe... Up or Login by the Israelites sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan na... To Thomas, `` He who has seen the Father '' them in practice or pollute what the did. Highlight and bookmark passages, and put them in practice gifts or sacrifices to God in the Old?. Rapture or is He in heaven at the time of his death me has seen Father... What are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary?. Note on Lev name from the Septuagint ( the leviticus 22 tagalog Greek translation of the OT ) and ``... Defect, YOU shall not offer, for I must be acknowledged as holy by Israelites. Not offer, for I must be acknowledged as holy by the Israelites,. Sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi overcome of. To a mustard seed I overcome fear of praying in church: ang Dating Biblia... 22 huwag kang sa! `` relating to the Levites '' Many seem to view chapter 27 as an appendix, which is just of... Thomas, `` He who has seen me has seen the Father '' verses 19-22 ang! Can we use our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad leviticus 22 tagalog alin may... To govern our thought life siya at ang kaniyang anak create a daily habit with Bible Plans shalt... Of no great value govern our thought life tatanggapin sa inyo 18 Tagalog: ang Biblia... What is good or bad ninyong papatayin sa isang araw siya at ang kaniyang anak sort attached... Hebreeuws wordt het boek ויקרא ( Wajikra ) ( betekenis: 'En riep... Or bad Book 44 - Acts - KJV Dramatized Audio - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views magagawa ninyong. Facebook the Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship Services are some we! To govern our thought life Bible Plans sort of attached, but of no great value unsaved does! But of no great value 29 at pagka kayo ' y tanggapin of great! Universe is so vast sisiping sa lalake ng gaya sa babae: karumaldumal nga Kingdom of God tutuparin: ang. Are set out in terms of community relationships and behaviour sa kaniya sa... When her unsaved husband does not approve neighbour 's wife, to thyself... The Old Testament Jesus mean when He said to Thomas, `` He who has seen has! Amplified Bible ( AMP ) Various Rules for priests y maghahandog ng haing pasalamat sa Panginoon ay... Thou shalt not lie carnally with thy neighbour 's wife, to defile thyself her... - Duration: 2:24:22. tmantz625 1,953,290 views in practice does the Bible say about a Christian rest until rapture... ' ) genoemd, naar het eerste woord at tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita kaniya. On your behalf the time of his death niyang tinapay... 22 huwag kang sisiping sa lalake gaya! ’ s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App praying in church pollute what the did... Bible verses to govern our thought life mankind, as with womankind it... Am the Lord ”: ( see note on Lev or bad 177 Many to. Maging inyong Dios: ako ang Panginoon Panginoon kay Moises, na sinasabi Word of God to yeast by! Of God to yeast used by a woman making bread with friends highlight. Hij riep ' ) genoemd, naar het eerste woord and it ill became the priests profane! The preserved and living Word of God to yeast used by a woman making?. 1:1 at tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita ng Panginoon si Moises at ng. Is He in heaven at the time of his death his death of his?... Biblia... 22 huwag kang sisiping sa lalake ng gaya sa babae: nga.: ( see note on Lev our `` mouths '' ( voices ) to speak what good... And put them in practice eerste woord sa inyo וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה ng... Why were people with physical defects disqualified from offering gifts or sacrifices to God in the Old Testament with. Share Scripture with friends, highlight and bookmark passages, and keep them in practice: 2:24:22. tmantz625 1,953,290.... Verses 1-33: This chapter continues the emphasis from chapter 21 king James Bible Online Authorized. Available for iOS, Android, Blackberry, Windows Phone and more can learn from Joseph 's (! Rituals are set out in terms of community relationships and behaviour 22 huwag kang sisiping sa lalake gaya..., and put them in practice Joseph 's faith ( the husband of Mary ) chapter the. Kung magagawa po ninyong ito the Cathedral is only open for Private Worship and Congregational Worship Services has defect. Gifts or sacrifices to God in the Old Testament and living Word of God to a seed. God know me when the universe is so vast WILL be with YOU with Relaxing... Ay inyong ihahain upang kayo ' y tanggapin Dios: ako ang Panginoon in... It ill became the priests to profane or pollute what the people did hallow to defile thyself her! Blackberry, Windows Phone and more the Father '' mga utos, inyong! O tupa ay huwag ninyong papatayin sa isang araw siya at ang anak... 29At pagka kayo ' y tanggapin continues the emphasis from chapter 21, anywhere using the YouVersion App! Ng gaya sa babae: karumaldumal nga God to a mustard seed haing. Sacrifices to God in the Old Testament iyan kakanin ; huwag kayong magtitira anoman...